Nafsika Inc. åtar sig att skydda våra kunders och besökares integritet och säkerhet. Den personliga informationen vi samlar in, använder och delar som en del av vår affärsprocess hanteras med försiktighet. Vi har en transparent policy och det är vår plikt att informera dig om hur vi använder och håller din personliga information säker. På den här sidan kommer vi att beskriva allt hur vi samlar in, använder, lagrar, underhåller, skyddar och avslöjar din personliga information.

DET FRÅGAS ATT DU LÄSER DENNA POLITIK NÅGOT OCH FÖRSTÅ hur vi behandlar din personliga information och vilka rättigheter och val du har. Om du inte håller med dessa villkor och villkor bör du inte besöka vår hemsida eller kommunicera med oss angående våra produkter / tjänster.

OM DU BESÖKER VÅR HEMSIDA, NEDLADDNING, TILLGÅNG, ANVÄNDAR INNEHÅLL, REGISTRERAR MED OSS, KOMMUNIKERAR MED OSS ONLINE ELLER OFFLINE OM VÅRA PRODUKTER / TJÄNSTER, DETTA MÄNKAR DU ENIGT MED DENNA POLITIK OCH LYCKLIGT ATT LÅTA ANVÄNDA DIN INFORMATION I enlighet med OCH REGLER FÖR DENNA PERSONLIGA POLITIK.

Denna policy är tillämplig på de personuppgifter som vi samlar in när du:

 • Besök vår hemsida;
 • Kommunicera med företaget; det inkluderar e-post och meddelanden via olika sociala medieplattformar;
 • Be om information från företaget via vår webbplats;
 • Kommunicera med oss på våra fysiska webbplatser;
 • Samarbeta med företaget via e-post, sociala medier eller andra marknadsföringsapplikationer

PERSONLIG INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Nafsika Inc. kan samla in följande personuppgifter för olika ändamål. Typen av personlig information och syftet med insamlingen har beskrivits nedan:

Kategori Datatyp och dess syfte
Kontakt information Vi kan be om ditt namn, adress, telefonnummer, e-post eller annan kontaktinformation när du besöker vår webbplats eller fyller i våra registreringsformulär. Denna kontaktinformation är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med dig och skicka varningar om kampanjer / försäljning av ditt intresse.
Företags information När du köper våra produkter och tjänster för dig själv eller för din organisations räkning samlar vi in information om företagets kontaktinformation, företagets plats, företagets namn och din jobbtitel för att ge den bästa service du har bett om. Vi samlar också information om transaktioner, köp, leverans, nedladdningar, utvalda tjänster och speciella önskemål för att göra din upplevelse bättre i framtiden.
Din profil information När du gör ditt konto hos oss ber vi om grundläggande demografisk information från dig som: kön, födelsedatum etc. Ditt användarnamn, lösenord, minnesvärda frågor och annan registreringsinformation lagras också i vår databas för att köra ditt konto smidigt och ge dig denna information om du glömmer det. Du kan uppdatera din profilinformation när du vill.
Småkakor Läs avsnittet om cookies och annan teknik nedan. Om du inte accepterar cookies kan det hända att vissa områden på vår webbplats inte öppnas.
Automatiskt

Genererade data

När du besöker vår webbplats via din dator eller mobil genereras vissa data automatiskt som datum och tid för ditt besök, sidor du besöker, tid på en sida, IP (Internet Protocol) -adress, domänserver, cookies och hur du använder vår hemsida. Denna information är till stor hjälp för oss att ge dig mer personlig upplevelse nästa gång du besöker oss.
Kommunikation När du kontaktar oss kan vi registrera din kommunikation för att svara tillbaka och lösa dina problem. Om du registrerar dig hos oss kan vi skicka e-postmeddelanden tillfälligt. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på våra e-postmeddelanden genom att klicka på länken längst ner i alla e-postmeddelanden.
Information om plats Vi kan samla in din platsinformation när du besöker vår webbplats. Vi kan också samla din interaktion med annonsering och använda analytiska verktyg för att visa dig innehåll som intresserar dig. Internetprotokoll (IP) -adress och unik enhetsidentifierare kan också inkluderas i denna information.
E-postgenererad data När vi kommunicerar med dig via e-post använder vi vissa datainsamlingsverktyg för att veta när du öppnar vårt e-postmeddelande. Använder du länkar som skickats från oss för att göra inköp? Denna insamlade information används för att utveckla våra marknadsföringskampanjer och strategier.
Känsliga personuppgifter Uppgifter som är känsliga till sin natur som kön, finansiell information, skattenummer, personnummer lagras endast efter att du har gett uttryckligt samtycke eller om det är obligatoriskt att samla in enligt lag. Kredit- eller bankkortsnummer sparas inte i något av våra system.
Tredjepartsdata Förutom den information som vi samlar in från dig, kan vi också samla in information om dig från källor från tredje part som offentligt tillgänglig information, partnerföretag, andra intresseföretag etc.
Kontakta oss, kommentarer och hjälpuppgifter Om du når oss via vår ”kontakta oss” -sida och lämnar kommentarer, förfrågningar, feedback etc. Vi ber dig att ange din e-postadress och annan information relaterad till den support som du begär. Dessa uppgifter gör det möjligt att ta itu med dina förfrågningar snabbt och exakt.
Jobbansökningsdata Om du ansöker om ett ledigt jobb kan vi samla in flera uppgifter om dig för rekryteringsprocessen. Vanligtvis innehåller denna information information om din kontakt, skattenummer, din jobbhistorik, utbildning och färdigheter.
Data samlas in via sociala medieplattformar Om du kontaktar oss, ger kommentarer, fyller i vår enkät eller frågeformulär via sociala medieplattformar kan vi samla in information om din sociala medieprofil. När du skickar in enkäter och deltar i våra tävlingar via tredje part samlar vi in information relaterad till dina konton som ditt namn, användarnamn, adress, plats etc. All insamlad data hjälper oss att tillhandahålla nya och bättre tjänster / produkter.
Uppgifter som samlats in genom köp När du köper någon produkt eller tjänst från oss samlar vi in uppgifter som ditt namn, din adress, leveransadress, preferenser, kontaktuppgifter, beställningskvantitet etc.
E-postlista Data Vi samlar in grundläggande information som e-postadress, kontaktinformation, hemadress när du går med i vår e-postlista.

HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Vi använder ovan beskrivna data för att göra vår webbplats mer användarvänlig och förbättra din övergripande upplevelse av shopping och surfning. Vi använder dina personuppgifter på följande sätt:

 • För att förbättra våra tjänster och stärka vår relation med våra kunder. Vi använder personuppgifter för att underhålla vår kunds konton, behandla transaktioner, bokföring och andra nödvändiga steg för våra affärsprocesser;
 • Att utveckla innehåll för vår webbplats som är mer engagerande och användbart för dig;
 • Att tillhandahålla produkter och tjänster till dig som uppfyller dina personliga behov;
 • För att tillhandahålla bättre kundtjänster (dina lagrade data hjälper oss att svara snabbt och exakt på dina önskemål och problem)
 • För att svara på upprepade kunder, prenumeranter och gäster;
 • Att förstå våra kunders krav, lutningar och önskningar;
 • För att uppdatera våra kunder om alla förändringar på vår webbplats eller de produkter / tjänster vi tillhandahåller;
 • För att förbättra våra logistik- och leveransprocesser;
 • Att agera i enlighet med dina anvisningar;
 • Att göra marknadsundersökningar och utveckla strategier;
 • Att utveckla och stärka våra säkerhets- och sekretessrutiner;
 • Att administrera anmälningstävlingar, undersökningsstudier och PR;
 • För att effektivt marknadsföra våra produkter och tjänster;
 • Att kontakta dig när det är nödvändigt eller ge dig information om våra partnerföretag som kan intressera dig. Vi skickar endast denna information till dig om du har gett ditt samtycke till att delta i denna kommunikation, du kan alltid ändra din kommunikationspreferens när som helst;
 • För att fullgöra våra lagliga skyldigheter, såsom att föra register under en viss tid och vara redo för juridiska inspektioner, etc.Att utöva och skydda våra lagliga rättigheter och lyda domstolen;
 • För att uppnå något syfte som beskrivs i sekretesspolicyn;
 • Att skicka vanliga e-postmeddelanden som innehåller viktig och uppdaterad information. Vi kan också använda dina kontaktuppgifter för att svara på dina frågor och problem. Vi kan använda din kontaktinformation för att skicka e-postmeddelanden om vårt företag, webbplats, partnerföretag eller under den tid det är nödvändigt;
 • På något annat sätt kan vi beskriva när du tillhandahåller informationen;
 • På några andra sätt som vi kommer att beskriva när du gör ett konto eller lämnar dina personuppgifter.

UPPGIFTER OM PERSONUPPGIFTER

 • Dina personuppgifter kan delas i följande perspektiv:
Kategori Upplysningsperspektiv
Dotterbolag och förvärv Våra dotterbolag och förvärvade företag kan få tillgång till dina personuppgifter, det inkluderar våra nuvarande och framtida dotterbolag / förvärv plus deras berörda befattningshavare, företagsdirektörer, anställda, entreprenörer, revisorer och deras juridiska team. Din information är vårt företags tillgångar och om något annat företag förvärvar oss kommer personlig information att gå till dem med alla andra tillgångar, detta är också tillämpligt vid en sammanslagning, reformering, omstrukturering, försäljning eller överföring av företagets tillgångar, insolvens, likvidation , stängning eller andra liknande händelser.
Offentliga plattformar Vissa delar av vår webbplats och våra sociala mediasidor gör att våra kunder kan delta i kommunikation, ge kommentarer. Om du delar dina personuppgifter på dessa offentliga plattformar är vi inte ansvariga för hur denna information kommer att användas av annan allmänhet.
Upplysningar om samtycke Ibland kan vårt företag fråga dig om du samtycker till att distribuera dina personuppgifter till en tredje part som inte redan har införts i denna sekretesspolicy. Ditt samtycke krävs för att dela din personliga information med dessa tredje parter.
Icke-konsensuella avslöjanden Ibland kan vårt företag distribuera dina personuppgifter till en tredje part som inte redan har införts i denna sekretesspolicy. Ditt samtycke kanske inte krävs av oss om det inte är ett lagligt krav. Dina personuppgifter kan avslöjas som svar på rättsinstruktioner, kallelse, teckningsoptioner eller under andra rättsliga förfaranden eller för att uppfylla gällande bestämmelser.
Utomstående Vi kan dela dina personuppgifter med andra tredje parter om du särskilt begär en tjänst eller produkt som de erbjuder.
Tjänsteleverantörer Vårt företag kan lämna ut dina personuppgifter till en tredje part eller till ett företag som behöver denna information för att ge oss operativa och andra supporttjänster. Våra tjänsteleverantörer hjälper oss till exempel i olika affärsverksamheter; hantera vår webbplats, köra våra marknadsföringskampanjer och marknadsföra via olika plattformar och andra uppgifter som är tillåtna enligt lag.
Utlämnande av ackumulerade uppgifter Vårt företag kan avslöja trender och sammanfatta information om våra användare, som beteendet hos vissa demografiska avsnitt, kundpreferenser etc. Denna information avslöjar inte identiteten för en viss individ.

HUR HÅLLER VI DIN PERSONLIGA INFORMATION SÄKER?

Nafsika Inc. tar mycket hand om den personliga informationen som du delar med oss. Vi följer specifika procedurer och vidtar nödvändiga åtgärder för att spara din personliga information så att den kan förläggas, användas, manipuleras, avslöjas eller stulas. Vi uppgraderar regelbundet våra säkerhetsverktyg för att skydda dina personuppgifter.

Vår server är mycket säker, men vi kan inte garantera att din information inte kommer att läcka ut under några omständigheter. Överföring av data över internet kan inte vara 100 procent säker. Vi strävar efter att hålla din information säker genom att investera i avancerad säkerhetsteknik.

Vi förväntar oss också att du är vaksam i denna fråga. Lösenordet du skapar för att komma åt ditt konto ska vara svårt att gissa och konfidentiellt. Vänligen dela eller skriv inte ditt lösenord någonstans. Om något intrång inträffar på vår webbplats eller system kommer vi inte bara att fixa det utan vi kommer också att meddela dig och berörda myndigheter.